Pekáreň VELIČKA
Poprad - Veľká

Pekáreň VELIČKA

Dobrý deň,

 

Víta Vás firma pekáreň Velička.

 

Pekáreň Velička bola založená v roku 2000. Jej Sídlo je od začiatku v Poprade vo Veľkej na ul. Fraňa Kráľa.

Postupom času sa firma rozrástla a začala aj so svojimi vlastnými maloobchodnými predajňami v okolí Popradu. V súčasnej dobe firma prebieha mnohými modernizáciami. Ale aj napriek udelenému trendu, čo najviac odbúrať pracovnú silu a nahradiť ju strojmi, sa pekáreň Velička drží starých a myslíme si, že dobrých receptov, pretože ľudská ruka je v určitých prípadoch nenahraditeľná.

 

Vo výrobnom programe máme zahrnutých približne 12 druhov chleba a asi 40 druhov pečiva, či už slaného, sladkého alebo viaczrného. Chlieb a pečivo sú u nás dostupné v rôznych tvaroch, hmotnostiach, baleniach či príchutiach. Naša ponuka obsahuje taktiež parené výrobky, ako sú knedle a parené buchty v rôznych náplniach Sortiment je obmieňaný a obohacovaný o novinky, aby sme čo najviac vyhoveli požiadavkám zákazníkov.

                                   

 

 

 


 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

 

 

 

 

 

Prijímateľ: Velička, spol. s r.o.
Názov projektu: Obstaranie inovatívnej technológie pre pekárenskú výrobu a nákup termoizolačných nákladných vozidiel
Kód projektu: 042PO080059
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Začiatok realizácie projektu: 28.04.2017
Ciele projektu:

    modernizácia pekárenských technológií
    zvýšenie kapacity výroby
    zlepšenie kvality pekárenských výrobkov
    zvýšenie produktivity práce
    posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti na domácom trhu
    zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov
    zvýšenie zamestnanosti o jedného pracovníka
    zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie 


http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm

 

 

 

Copyright © 2019 Pekáreň VELIČKA  |  Všetky práva vyhradené  |   Webdesign:Reklamná agentúra DANMO